“Provincie Limburg haalt resultaat met patrijs”

In de zesde voortgangsrapportage Natuur in Nederland wordt de gezamenlijke inzet voor de patrijs nabij de Groote Peel genoemd als bijzonder positief voorbeeld.

“De patrijs is een typische vogel van het halfopen, diverse cultuurlandschap. De soort is in Nederland sterk achteruitgegaan; hij komt vrijwel alleen nog in Oost- en Zuid-Nederland voor. Om de soort er weer bovenop te helpen slaan boeren en anderen al vier jaar lang ten zuiden van de Groote Peel (gemeente Nederweert) de handen ineen. De deelnemende agrariërs voeren maatregelen uit in het kader van agrarisch natuurbeheer in zes patrijzenkerngebieden. Onder regie van agrarisch collectief Natuurrijk Limburg en het IKL wordt geprobeerd niet alleen agrariërs bij het patrijzen-beheer te betrekken, maar ook vogelwerkgroepen, wildbeheereenheden, gemeenten, het waterschap en particulieren. De provincie Limburg heeft hiervoor een project-subsidie beschikbaar gesteld.

Inmiddels is de belangstelling onder agrariërs groter dan het aanbod aan beheerhectaren. Bovenal is een sterke groei van de patrijzenstand waargenomen. Het aantal broedparen is gegroeid van 25 paar in 2014 naar 57 in 2019. In 2019 zijn hier ruim 200 jonge patrijzen groot geworden en dat betekent vrijwel zeker dat de groei ook in 2020 doorzet. Het zou hiermee weleens het beste patrijzengebied van Nederland kunnen worden. Er wordt momenteel een onderzoek met gezenderde patrijzen uitgevoerd om het beheer nog verder te optimaliseren. Na één jaar onderzoek komen hieruit al belangrijke aanbevelingen naar voren. Zo blijkt een meerderheid van de patrijzen te broeden in de wegbermen. Door gemeentes en aangrenzende boeren te vragen om deze niet in het broedseizoen te maaien kan er heel veel winst worden geboekt!

In november 2019 is de Eco-top de Peel georganiseerd, waarbij ook een lezing over het patrijzenbeheer/onderzoek is gehouden.”

Foto’s: Harm Kossen