Deskundigheid veldmedewerker scoort hoog in enquête

In februari/maart hebben zo’n 65 ANLb-deelnemers onze vragenlijst ingevuld. Hier een overzicht van de belangrijkste conclusies.

  • Het lijkt een redelijk representatieve groep te zijn, alleen zijn er wat meer ‘voorlopers’ (mensen die meer dan 1 bijeenkomst per jaar bijwonen) die de vragenlijst hebben ingevuld.
  • De mensen die naar onze (veld)bijeenkomsten komen zijn erg enthousiast over onze de bijeenkomsten in alle opzichten. In het algemeen, over het nut ervan voor de uitvoering van hun ANLb, over de organisatie en over de inhoud.
  • Het grootste positieve scorepunt dat eruit springt is de deskundigheid van de veldmedewerker.
  • Je merkt uit de antwoorden dat het op individueel niveau tussen deelnemers niet altijd klikt, er lijkt zelfs wat wrijving te zijn tussen agrariërs en particulieren.
  • We kunnen wat tips uit de antwoorden halen voor nieuwe veldbijeenkomsten. Het is wel altijd een individu die het zegt, dus lastig in te schatten in hoeverre er animo voor is. Maar de veldmedewerker kent de deelnemers goed genoeg om dit te kunnen inschatten.
  • We zijn ervan uitgegaan dat mensen de individuele deelnemerbegeleiding het meest waarderen qua informatievoorziening. We hebben ze de volgende meest belangrijke wijze van informatievoorziening laten noemen. Tweede voorkeur zijn onze nieuwsbrieven met beheertips. Daarop volgt individuele begeleiding op afstand van de veldmedewerker (mail, telefoon). Pas daarna komen de veldbijeenkomsten. Dit is waardevolle informatie omdat we ook onlangs besloten hebben om met themanieuwsbrieven te gaan werken. Juist omdat we zagen dat de opkomst van de veldbijeenkomsten langzaam terug begint te lopen.
  • Ook deelnemers die nog nooit een (veld)bijeenkomst hebben bijgewoond, hebben de vragenlijst ingevuld. We zien dat deze mensen veel hebben aan de nieuwsbrieven met beheertips (nog meer dan mensen die wél naar (veld)bijeenkomsten komen). Ook hier dus bevestiging dat dit een manier van informatieverstrekking is die erg wordt gewaardeerd.
  • Er zijn ook deelnemers die nog nooit zijn geweest omdat ze denken dat ze er niets aan hebben/dat het voor hun niets toevoegt. Aan ons de uitdaging om de onderwerpen van de uitnodigingen voor (veld)bijeenkomsten dus verder aan te scherpen.

We zijn dankbaar voor de waardevolle informatie die betreffende deelnemers met ons gedeeld hebben. We zullen deze conclusies gebruiken voor het aanscherpen van onze activiteiten.

Foto: Harm Kossen