Samen met de erfbetreders in gesprek over het ANLb

Met 15 vertegenwoordigers van diverse ondernemingen gingen we in gesprek over het ANLb versus het GLB en de ecoregeling. Het was een waardevolle gelegenheid, omdat erfbetreders elkaar in deze setting niet vaak spreken.
Onder leiding van Natuurrijk Limburg werden bepaalde problematieken besproken en kennis gedeeld. De onderwerpen die werden besproken, waren zeer divers. De deelnemers wisselden van gedachten over regelingen, landelijke afspraken en de uitdagingen die ze tegenkomen bij het adviseren van hun klanten. Vaak bleken deze complexe kwesties moeilijk te doorgronden, vooral als het gaat om het maken van weloverwogen keuzes voor agrariërs.
Enkele voorbeelden van deze onderwerpen waren?
1.
2.
3.
…………….
Doel van de bijeenkomst
Het gezamenlijke doel was om elkaar te informeren en zo de advisering aan agrariërs verder te verbeteren. De interactie tussen de verschillende partijen bleek zeer zinvol en bevorderlijk voor meer antwoorden op vragen rondom de verbindingen tussen ANLb en GLB ecoregeling.
Na een vruchtbare middag vol discussie en kennisdeling, werd de bijeenkomst afgesloten met een gezellig drankje en de mogelijkheid om branchegenoten te ontmoeten of weer te zien. De sfeer was positief en constructief, en er ontstonden waardevolle inzichten.
Voortgang
Om de voortgang te waarborgen, is afgesproken om deze sessie in september of oktober te herhalen. Op die manier kunnen we blijven bouwen aan een duurzaam agrarisch landschap en elkaar blijven inspireren om natuurinclusieve Landbouw in Limburg de kans te geven om verder te groeien.