Scholingsaanbod HAS voor agrariërs met subsidiemogelijkheden

De groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research hebben samen een scholingsaanbod ontwikkeld:

3 thema’s:

De bovenstaande cursussen zijn met subsidie gratis te volgen voor agrariërs en duren vier dagdelen. Zouden jullie dit misschien willen maken binnen het netwerk? Alvast hartelijk dank.

Over de cursussen

Als opleider van de huidige en toekomstige generatie agrarisch ondernemers zien wij het als onze taak om je te ondersteunen in de transitie naar een meer duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Met ons scholingsaanbod spelen we in op de uitdagingen waar we als sector voor staan. Uitgangspunten zijn het omschakelen naar natuurinclusief ondernemen en/of het inzetten van precisielandbouw en stikstofreductie. Vragen die daarbij aan bod komen zijn:

Subsidiemogelijkheid

Voor dit scholingsaanbod is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten tot 100% aan te vragen via de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) via de website van rvo.nl

Meer weten?

Mail naar C.bikker@has.nl

Of bel naar: 0612270783