Start samenwerking Maaskracht en Natuurrijk Limburg voor beheer uiterwaarden van de Maas

Natuurrijk Limburg heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Maaskracht. De uiterwaardenbeheerder Maaskracht is een krachtenbundeling van Van Wijlen, M.J. Smits, Wetering en Tenders & Projects.
Hiermee gaan we uitzoeken of het uiterwaardenbeheer tussen Wessem en Gennep geoptimaliseerd kan worden. Deze unieke samenwerking heeft als doel om lokale agrarische kennis en natuurbeheer samen te brengen om de biodiversiteit en de veiligheid van het hoogwaterafvoer te waarborgen.

Achtergrond:

Maaskracht is, in opdracht van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het onderhoud van de uiterwaarden langs de Maas.

Doel van de samenwerking:

Het optimaliseren van het uiterwaardenbeheer door middel van regelmatig begrazen en maaien van graslandpercelen. Ontwikkeling van soortenrijke graslanden, zoals, kruiden- en faunarijk grasland.

Rol van coöperatie Natuurrijk Limburg

De Coöperatie Natuurrijk Limburg speelt een essentiële rol bij de uitvoering van het beheer. Ze onderzoeken in de samenwerking of de ontwikkeling van meer natuur hand in hand kan gaan met de wateropgaven van Rijkswaterstaat, die met name gericht zijn op het behoud van de waterafvoercapaciteit van de Maas. De betrokken agrariërs zijn bij voorkeur ook deelnemers van Natuurrijk Limburg.

De basis van het onderhoud:

De natuur in de uiterwaarden is divers en verandert voortdurend onder invloed van groei, dierlijk grazen, zon, wind en water. Rijkswaterstaat houdt deze veranderingen in lijn met de normen voor hoogwaterafvoer en verbetering van waterkwaliteit. Deze normen zijn vastgelegd in de zogenaamde vegetatielegger. Deze vormt de basis voor groenonderhoud en natuurbeheer zoals uitgevoerd door Maaskracht en Natuurrijk Limburg.

Waardengedreven onderhoudscontract uiterwaarden:

Rijkswaterstaat en de opdrachtpartner werken samen op basis van gedeelde waarden, zoals optimale samenwerking met de omwonenden, maximale klantwaarde en eerlijk werk. Lokale kennis en duurzaamheid staan centraal bij het beheer en onderhoud. Deze samenwerking tussen Natuurrijk Limburg en Maaskracht draagt bij aan een veilige afvoer van hoogwater en versterking van de natuur in de uiterwaarden langs de Maas.
We willen nagaan of er vanuit deze samenwerking een verbetering in de soortenrijkdom van de uiterwaarden zichtbaar wordt.

Dit kan in de vorm van een toename van kruiden, maar ook in de verbetering van de structuur van graslanden. Dit kan allebei leiden tot meer insecten en van daaruit tot een toename in het aantal vogelsoorten in de uiterwaarden. Variatie in beheer is soms al het devies!

Samenwerking

Met genoegen kondigen wij aan dat het contract voor een periode van één jaar wordt ondertekend. Bij wederzijds vertrouwen dat onze samenwerking daadwerkelijk zal bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het beheer in de uiterwaarden, kijken we ernaar uit om deze samenwerking hierna te verlengen.