Steenuilenkasten verder uitgeleverd

Bescherming voor deze charmante nachtvogels

In week 16 werden steenuilennestkasten afgeleverd bij verschillende deelnemers. Op initiatief van Natuurrijk Limburg Zuid is dit  project gestart en verder uitgerold door Natuurrijk Limburg.

Steenuilen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen, en daarom is het belangrijk om hun broedplekken te beschermen. Maar waarom zijn deze nestkasten zo groot?

De Steenuil: Een bekende verschijning

De steenuil is een bekende verschijning in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Met felgele ogen en lichte wenkbrauwen is hij gemakkelijk te herkennen. Zijn verenkleed is overwegend bruin tot grijsbruin, met witte streepjes en druppelvormige vlekken. Hoewel hij ongeveer even groot is als een merel, oogt hij iets forser door zijn opgezette veren. Kortom, een prachtige vogel!

Het nut van nestkasten

Steenuilen nestelen vaak in holtes van oude bomen of verlaten gebouwen. Helaas verdwijnen deze natuurlijke nestplaatsen door stadsontwikkeling, isolatie van gebouwen en het kappen van bomen. Nestkasten bieden een alternatieve broedplek, waardoor we de uilen binnen hun territorium kunnen behouden. Op locaties waar al steenuilen voorkomen, kunnen nestkasten worden opgehangen op geschikte plekken waar nog geen territorium is gevestigd. Dit helpt bij het vergroten van de populatie en het verbinden van verspreide broedgebieden.

Onderzoek en bescherming

Naast het behoud van de populatie, bieden nestkasten nog andere voordelen. Ze maken onderzoek gemakkelijker, bijvoorbeeld bij het monitoren van broedsucces, het ringen van jonge uilen en het verzamelen van waardevolle gegevens. Bovendien hebben ook deelnemers baat bij steenuilen op hun erf of perceel, omdat deze nachtvogels onder andere graag muizen eten.

Ruime nestkasten

Tijdens het rondbrengen van de nestkasten viel het veel deelnemers op hoe groot ze zijn. Steenuilennestkasten zijn ontworpen zodat het hele gezin voldoende ruimte heeft. Steenuilen broeden meestal in paren en leggen gemiddeld 4 tot 6 eieren. Een ruime kast zorgt ervoor dat de uilen zich vrij kunnen bewegen en hun vleugels kunnen strekken. Daarnaast biedt een grotere nestkast betere isolatie tegen weersinvloeden: in de winter houdt het de kou buiten, terwijl het in de zomer de warmte beperkt. Bovendien beschermt een ruime kast de uilen tegen roofdieren en verstoring.

Marter werend sluisje

De steenuilennestkasten hebben een invliegopening aan de voorkant. Deze opening is groot genoeg voor de uilen om in en uit te vliegen, maar niet zo groot dat roofdieren gemakkelijk binnen kunnen komen. De nestkasten zijn ook speciaal ontworpen om roofdieren zoals marters zo goed mogelijk tegen te gaan. Dit wordt bereikt door het gebruik van een marter werend sluisje bij de invliegopening van de nestkast. De uil kan zich door het sluisje manoeuvreren en de nestkast betreden, terwijl de marter wordt ontmoedigd om verder te gaan.

Veel plezier met de steenuilennestkasten!

We wensen alle deelnemers heel veel plezier met hun steenuilennestkast. Hopelijk gaan er veel steenuilengezinnetjes van genieten en kunnen zij hierin veilig hun jongen grootbrengen. Hartelijk dank aan de steenuilenwerkgroep (STONE) voor de prettige samenwerking, en aan de cliënten van Zorgboerderij op de Dreesj voor het maken van de steenuilennestkasten.

Deelnemer Ad Takx met zijn steenuilenkast.