Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

“Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf. Of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.”

“Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds. Daarom hebben wij het bij deze regeling over groen-economisch herstel.”

“Deze regeling bestaat uit de subsidies Investeren in groen-economisch herstel en Samenwerken aan groen-economisch herstel.” Klik hier voor meer informatie.

Leden van Natuurrijk Limburg die hier voor hun eigen bedrijf een aanvraag bij het EHF willen doen, kunnen dit zelfstandig oppakken (eventueel met hun eigen bedrijfsadviseur). Leden van Natuurrijk Limburg die (willen) samenwerken aan een duurzaam verdienmodel kunnen zich melden bij hun veldmedewerker. Wellicht kunnen wij helpen ondernemers bij elkaar te brengen om samen een aanvraag te doen.

Foto: Harm Kossen