ledenraad

Concept statuten ter inzage voor leden

Om het functioneren van coöperatie Natuurrijk Limburg verder te verbeteren is de Ledenraad van plan om de statuten te wijzigen. Ter voorbereiding hierop krijgen alle leden inzage in deze concept statuten.

Lees meer »