Update Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

In onze nieuwsbrief van vorige week is aandacht besteed aan de invoering van de BGT. De nieuwe digitale topografische kaart van Nederland. Graag informeren wij u over de actuele stand van zaken n.a.v. een recente nieuwsbrief van RVO.

RVO nieuwsbrief

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft in deze nieuwsbrief agrariërs geadviseerd om hun percelen pas bij te werken vanaf februari 2023. RVO verwacht nog tot februari bezig te zijn met het bijwerken van de grenzen en de toevoeging van de landschapselementen.

Ons advies aan agrariërs

Wij adviseren u dan ook om te wachten tot februari met het bijwerken van uw perceelsregistratie. Bij het versturen van de contracten vanaf januari zijn de wijzigingen (BGT) nog niet meegenomen. Wel verzoeken wij u z.s.m. per februari uw perceelsregistratie alsnog bij te werken wat betreft de BGT, zodat wij hierop kunnen aansluiten bij het verwerken van wijzigingen vanwege de BGT.

Bent u geen actieve agrariër?                                                                                                                                     

Heeft u alleen landschapselementen (zoals een knip- en scheerheg of een hoogstamboomgaard) in beheer? Dan ontvangt u vanuit RVO géén uitnodiging voor de BGTcheck (het controleren van de topografische grenzen van de percelen die u geregistreerd heeft). RVO stelt zelf de begrenzing van de landschapselementen vast.

Wij gaan vanaf februari aan de slag met het aanpassen van de intekening van ANLb-elementen op de BGT. Voor niet actieve agrariërs die ons hebben gemachtigd, werken wij de RVO perceelsregistratie bij. Voor de overige niet actieve agrariërs is het van belang dat zij straks zelf de percelen bijwerken in mijn.rvo.nl. Hiervoor zullen wij u nog informeren.

Nieuwe contracten

Binnenkort starten we met het versturen van de nieuwe nog niet aangepaste contracten. Afhankelijk van de omvang van de aanpassingen, zullen we u op een later moment een nieuw overzicht sturen.

 

Tip: houd de berichtgeving van RVO goed in de gaten.