Uw contractverlenging komt eraan

Nagenoeg alle ANLb-deelnemers ontvangen nog vóór de kerst hun contractverlenging. Uitgezonderd deelnemers die nog in gesprek zijn met hun veldmedewerker over de inhoud van hun beheerovereenkomst in 2022.

De meeste deelnemers ontvangen hun nieuwe contract digitaal, op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Het gaat om 2 e-mails van Coöperatie Natuurrijk Limburg u.a. [signhost.com]. Beiden e-mails moeten worden opgevolgd om het contract te ondertekenen. Deelnemers krijgen na digitale ondertekening een bewijs per e-mail, en alle ondertekende contracten komen automatisch op hun persoonlijke pagina in mijnboerennatuur.nl.

Sommige deelnemers ontvangen hun contract wel per post (bijvoorbeeld als er geen e-mail adres bij ons bekend is). En voor sommige deelnemers komt het contract iets later omdat zij nog in gesprek zijn met hun veldmedewerker over de inhoud van hun contract.

Hieronder een aantal veelgestelde vragen en het antwoord:

  • Ik krijg een herinnering per e-mail dat ik mijn contract nog moet ondertekenen, terwijl ik dit al gedaan heb? Dan is het waarschijnlijk dat u maar één van de e-mails doorlopen heeft voor ondertekening. Het is noodzakelijk om beide e-mails van signhost.com door te lopen voor digitale ondertekening.
  • Ik heb nog geen contract ontvangen? Heeft u op 3 januari nog geen contract ontvangen? Dan kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen via 0475-355711.
  • Waarom is de contractverlenging maar voor één jaar? Dit komt doordat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de nieuwe ANLb-regeling er precies uit gaat zien. Waarschijnlijk zullen een aantal activiteiten die op dit moment nog onder het ANLb vallen, straks onderdeel uitmaken van pijler 1 van het nieuwe GLB. Vanwege de veranderde nieuwe ANLb-regeling zal een nieuw beheercontract noodzakelijk zijn met aangepaste richtlijnen en voorwaarden. De exacte kaders zijn hiervan nog in beleidsontwikkeling en dus nog niet bekend. Bovendien is het financiële kader voor 2023 nog niet helder. Het nieuwe GLB, waar de ANLb-regeling onderdeel van is, moet nog uitgewerkt worden. Ook provincie Limburg moet nog bepalen hoe ze hieraan mee gaan doen.

Foto: Harm Kossen