Wederom verwarrend artikel in de media

Onze mailbox loopt weer vol en de telefoon staat roodgloeiend. Een artikel in de media heeft wederom voor verwarring gezorgd.

In De Limburger stond onlangs een nieuwsbericht dat Provincie Limburg eenmalig boeren en particulieren tegemoet komt die gedupeerd waren door het faillissement van Stichting IKL. Dit is geruststellend nieuws voor al deze boeren en particulieren. Dat zijn echter, anders dan dit artikel doet vermoeden, niet de 1300 boeren en particulieren in coöperatie Natuurrijk Limburg.

We herhalen hieronder nogmaals wat we in juni ook al moesten publiceren door verwarrende berichtgeving.

Coöperatie Natuurrijk Limburg is niet hetzelfde als het Natuurcollectief
Omdat het Natuurcollectief vaak de officiële naam ‘Stichting Natuurrijk Limburg en IKL’ gebruikt en in haar communicatie onder meer ons logo gebruikt, kunnen we ons de verwarring voorstellen. Nu zich problemen voordoen, is het ook begrijpelijk dat de deelnemers in het Natuurcollectief gehoor proberen te krijgen bij andere, in hun ogen mogelijk betrokken partijen.

Zo hebben ook wij verschillende vragen ontvangen. Het Natuurcollectief staat echter vollédig los van Coöperatie Natuurrijk Limburg. Wij doen aan natuur- en landschapsbeheer op agrarische gronden (middels de ANLb-regeling) en hebben eigen medewerkers in dienst. Het Natuurcollectief doet het beheer op natuurgronden (middels de SNL-n regeling) en huurt daarvoor IKL in. Noch deze organisaties, noch deze regelingen zijn met mekaar verbonden.

Hieronder, voor de duidelijkheid, de belangrijkste verschillen nog eens in een tabel.

Naam organisatie: Stichting Natuurcollectief Natuurrijk Limburg en IKL* Coöperatie Natuurrijk Limburg u.a.
Natuur- en landschapsbeheer op: Natuurgrond Agrarische grond
Middelen komen uit: SNL-n ANLb

* = schuingedrukt deel van de organisatienaam komt per direct te vervallen in de praktijk

Geen gevolgen voor het ANLb
Vanwege het niet verbonden zijn van de organisaties en de regelingen, mag het ook duidelijk zijn dat de problemen bij het Natuurcollectief op geen enkele manier gevolgen hebben voor onze leden van Coöperatie Natuurrijk Limburg en hun ANLb-beheervergoedingen. Het uitgevoerde ANLb-beheer in 2020 is overigens reeds volledig uitbetaald aan onze leden in februari jongstleden.

Om verdere verwarring te voorkomen zal het Natuurcollectief, mede op ons verzoek, het logo van Natuurrijk Limburg niet meer gebruiken in haar correspondentie.

Tenslotte vinden wij, Coöperatie Natuurrijk Limburg, de ontstane situatie vervelend. Zowel voor de deelnemers als ook voor de betrokken medewerkers van IKL. En met name ook omdat een aantal van onze leden tevens deelnemer in het Natuurcollectief zijn, zullen we daar waar mogelijk wel bijdragen aan oplossingsrichtingen.

Inmiddels lijkt het erop dat de verwarring definitief achter de rug zal zijn als de Bosgroep (of een vergelijkbare organisatie) de werkzaamheden van de Stichting (namens de provincie vergoeden van beheer op natuurgronden) zal gaan overnemen.

Foto: Patrick Lemmens