Zo beheer je een graft

Beheer van graften is hard nodig om deze elementen hun meerwaarde voor biodiversiteit te laten behouden. We geven hier twee voorbeelden van goed beheer.

Afgelopen winter hebben een aantal ANLb-deelnemers werk gemaakt van de ontstane achterstand in het beheer van hun graft. Met gefaseerd beheer in tijd en ruimte, en met focus op diversiteit wordt iedere graft weer van ecologische en cultuurhistorische waarde:

Deze graft is ongeveer 2 jaar geleden afgezet. Door regelmatig hakhoutbeheer behoudt de graft zijn dichte, lager blijvende beplanting.

 

Bij deze graft is te lang gewacht met onderhoud. Een deel van de oude stobben waren al dusdanig uitgegroeid, dat na de ingreep (het afzetten) een aantal van de stobben niet meer is uitgelopen. Om de graft te herstellen is nieuwe aanplant aangebracht (struikvormers, zoals hazelaar, meidoorn, hondsroos, rode kornoelje, etc.) ter opvulling van ontstane gaten en is er een nieuw raster geplaatst. Het is belangrijk om graften met rasters of stroomdraad te beschermen tegen beschadiging en kapot lopen door vee.

ANLb-deelnemers met graften kunnen contact opnemen met hun veldmedewerker voor maatwerk advies voor goed beheer.

Meer informatie:

 

Foto’s: Pieter Puts, Harm Kossen (header)