Veranderingen in onze ANLb-deelnemerbegeleiding

In onze nieuwsbrief van februari 2020 hebben we onze ANLb-deelnemers gevraagd wat ze vinden van onze informatie- en kennisoverdracht. Met hun feedback hebben we onze activiteiten aangepast.

De resultaten van de enquête waren eenduidig: de ANLb-deelnemer is enorm te spreken over de deskundigheid van de veldmedewerker.

We hebben de ANLb-deelnemer gevraagd aan te geven welke wijze van informatievoorziening zij het meest waardeert.

Van meest tot minder gewaardeerd:

  1. Samen met de veldmedewerker eigen beheer bekijken en bespreken
  2. (Digitale) nieuwsbrieven ontvangen met concrete beheertips
  3. Telefonisch of e-mailcontact met de veldmedewerker
  4. Deelnemen aan veldbijeenkomsten

Individuele deelnemerbegeleiding op anderhalve meter

Ons succes wordt bepaald door de inzet van onze ruim 1300 deelnemers. Deze deelnemers bekijken en bespreken regelmatig hun beheer met hun veldmedewerker. Dit is al jaren de belangrijkste activiteit om onze doelen te halen. Dit blijven we zo doen, maar wel iets anders dan we gewend zijn. Namelijk met de inachtneming van de op dat moment geldende RIVM adviezen om met z’n allen gezond te blijven.

Themanieuwsbrieven

Onze beheertips worden bijzonder gewaardeerd, daarom zijn we begin dit jaar gestart met het verzenden van themanieuwsbrieven (voorbeelden: botanisch graslandbeheer en knip- en scheerheggen). De teller voor dit jaar staat op 7. Voor het verzenden van nieuwsbrieven zijn we nu zoek naar een nieuw systeem, aangezien blijkt dat met het huidige systeem onze nieuwsbrieven met regelmaat in de spam mailbox van onze deelnemers belanden. Tot dit opgelost is, kunt u in ieder geval altijd via onze website de themanieuwsbrieven terugvinden (onder nieuws én projecten).

Op veldbijeenkomsten hebben de veldmedewerkers en deelnemers een podium om ter plekke te laten zien hoe ecologisch effectief beheer eruit kan zien. Dit zal nu op een andere manier gedeeld worden, namelijk via de themanieuwsbrieven. Tekst schiet vaak tekort. We gaan steeds meer met foto’s met onderschriften werken, en we gaan korte filmpjes maken.

Heeft u vragen over uw eigen beheer n.a.v. een themanieuwsbrief? Neem dan rechtstreeks contact op met uw veldmedewerker.

Webinars

Tijdens onze (veld)bijeenkomsten werden uitdagingen en risico’s voor het beheer besproken in het veld. Een themanieuwsbrief kan die dialoog niet vervangen. Daarom beginnen we binnenkort met een aantal webinars over actuele zaken die spelen voor groepen deelnemers. Deze digitale bijeenkomsten zullen veelal in de avond plaatsvinden, waardoor het nu ook voor particulieren die overdag werken mogelijk is om aan te sluiten bij een (veld)bijeenkomst nieuwe stijl. De veldmedewerker zal tijdens deze bijeenkomsten iets vertellen/laten zien dat eerder is opgenomen en er is voldoende ruimte voor dialoog.

(Veld)bijeenkomsten

We verwachten dat sommige onderwerpen toch echt een persoonlijke ontmoeting vragen van een groep deelnemers. Het kan zijn dat er dan toch af een toe een (veld)bijeenkomst wordt georganiseerd. Deze bijeenkomsten voldoen natuurlijk altijd aan de actuele RIVM voorschriften. Denk aan deelname alleen na inschrijving, beleid om bij ziekteverschijnselen (of twijfel) thuis te blijven, een limiet van aantal deelnemers en het praktisch hanteren van voldoende afstand tussen deelnemers. ANLb-deelnemers ontvangen persoonlijke uitnodigingen voor bijeenkomsten die voor hun bedoeld zijn.

Zorgen melden

Hebt u zorgen over onze toepassing van de RIVM richtlijnen? Meld dit a.u.b. dan direct.

We hopen op deze manier toch informatie en kennis onderling te kunnen blijven delen. Dit is namelijk het onmisbare ingrediënt in ons streven naar meer ecologisch resultaat van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

 

Foto: Harm Kossen