BELEID

GLB pilot: landbouwloket

Ter voorbereiding op het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 ingaat, wordt middels verschillende landelijke pilots zaken nader uitgezocht en uitgewerkt. Het concept ‘landbouwloket’

Lees meer »

GLB pilot: doelgericht ANLb

Ter voorbereiding op het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 ingaat, wordt middels verschillende landelijke pilots zaken nader uitgezocht en uitgewerkt. In deze pilot

Lees meer »