ANLb

Boerenlandsoorten 2021

Boerenlandsoorten is de werktitel die we aan de deelnemerbegeleiding hebben gegeven in 2021. In de eerste 5 jaar van het ANLb zijn door veel deelnemers

Lees meer »

Diversiteit in landschap: kneu

Een jaarrond aantrekkelijk leefgebied voor de kneu bestaat uit landschapselementen, kruidenrijke weitjes in een kleinschalig landschap en open akkernatuur. Middels het ANLb werken onze leden

Lees meer »

Hakhoutbeheer op graften

Graften zijn een van de oudste en meest typerende landschapselementen van het Zuid-Limburgse heuvelland. Ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie van het

Lees meer »

Hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn talrijk aanwezig in Limburg, met name in Zuid-Limburg. Bijna 700 leden van Natuurrijk Limburg beheren gezamenlijk ruim 550 hectare hoogstamboomgaarden. Hoogstamboomgaarden kunnen hele

Lees meer »

Heggen en struwelen

Heggen en struwelen vormen de omlijsting van een landschap. Voordat er prikkeldraad was, waren deze door het hele land veelvuldig aanwezig. Met name Zuid-Limburg is

Lees meer »

Weidevogels nabij de Groote Peel

Ten Zuiden van de Groote Peel ligt – dankzij agrarisch natuurbeheer door boeren en weidevogelbeheer door Staatsbosbeheer – het laatst overgebleven weidevogelgebied van Limburg. Samen

Lees meer »

Akkernatuur: patrijs

Door het leefgebied voor de patrijs en andere soorten te verbeteren neemt de stand van deze soorten toe en gaat de biodiversiteit omhoog. Dat is

Lees meer »

Akkernatuur: hamster

Akkernatuur is lange tijd een miskend natuurtype geweest in Nederland. De natuur die daarbij hoort, zoals de hamster, heeft het daarom moeilijk. Natuurrijk Limburg werkt

Lees meer »